• ชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้า (Early Bird) ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560

        บุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียน         2,500 บาท      

        นิสิต นักศึกษา ค่าลงทะเบียน         2,000 บาท              

 

  • ชําระค่าลงทะเบียน หลัง วันที่ 2 พฤษภาคม 2560

        บุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียน     3,000 บาท      

        นิสิต นักศึกษา ค่าลงทะเบียน     2,500 บาท
       
(หากชำระค่าลงทะเบียนในอัตรา นิสิต นักศึกษา ต้องสำเนาบัตรนักศึกษา และรับรองสำเนาแนบมาด้วย)               

 


วิธีการชำระค่าลงทะเบียน  

  1. กรณีการโอนเงิน โอนเงินผ่านบัญชี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาย่อยถนนประชาอุทิศ  ชื่อบัญชี      
    มจธ.-บริการวิชาการ   เลขที่บัญชี  330-1-16927-2 

     
  2. กรณีการชำระด้วยเช็ค สั่งจ่ายในนาม "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี"

     (กรุณาส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน โดย Fax ใบ Pay-in หรือ หน้าเช็ค มาที่ 02-427-9633 หรือ ส่งไฟล์มาที่ Email: ciod2017@kmutt.ac.th)